พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต

พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต

Solar Energy, Renewable Energy, A New Way to Save Our Environment

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและลดผลกระทบ ที่เกิดจากการใช้พลังงานรูปแบบเดิมซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ และยังปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมหาศาลในแต่ละปี

พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่มีให้ใช้ได้ตลอดเวลา ไม่หมด หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใช้ใหม่ในเวลาที่ไม่นาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ลม พลังงานน้ำ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานที่ได้จากพืชที่สามารถปลูกขึ้นมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ หรือ พลังงานชีวมวล เป็นต้น

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สามารถกักเก็บได้ และนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับครัวเรือนและในภาคธุรกิจ นอกจากจะเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ผลิตก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตหลัก และยังสามารถสร้างผลกำไรเชิงเศรษฐกิจได้ด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง ซึ่งทำให้มีค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 5.05 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์สูงสุดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่ของประเทศไทยที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดนั้นจะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี และบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งลพบุรี ดังนั้น หากประเทศไทยมีการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์เพียงร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมดต่อปี จะสามารถเทียบเท่ากับการปริมาณการใช้น้ำมันดิบได้ถึง 700 ล้านตันต่อปี

 

โซลาร์รูฟท็อป เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าในภาคครัวเรือนและธุรกิจ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือบนอาคารต่าง ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองภายในบ้าน อาคารหรือโรงงาน กระแสไฟฟ้าที่ได้หลังจากผ่านการแปลงด้วยอุปกรณ์ประกอบแล้ว จะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทีวี พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้ใช้เห็นว่า โซลาร์รูฟท็อปช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ 1 ใน 3 ของค่าไฟฟ้าต่อโรงงาน 1 แห่ง เพราะโรงงานจะผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วง On Peak ที่เป็นช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาสูง ซึ่งจะลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบหลักไปได้ โครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่กำลังดำเนินการโดยภาครัฐนั้น จะทำให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟส่วนที่เหลือใช้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวโน้มการลงทุนสูงขึ้น และจะเอื้อต่อผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตจำหน่าย ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กลุ่มธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างที่จะได้ ประโยชน์ในเชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากตัวโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและพร้อมจะดำเนินการ

อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีทุกประเภทย่อมมีข้อจำกัดในการใช้ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์มีองค์ประกอบหลายอย่างนอกเหนือจากการใช้พื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ่ ศักยภาพในการแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ และมีความแปรปรวนตามความเข้มของแสงและมุมของดวงอาทิตย์แล้ว ยังต้องพิจารณาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากโซลาร์เซลล์และแผงโซลาร์เซลล์ ที่แม้ว่าอาจจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 20 ปี แต่เมื่อหมดอายุงานแล้ว การกำจัดทำลายจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีสารอันตรายอย่างแคดเมียมและตะกั่วเป็นส่วนประกอบสำคัญ

 

อ้างอิง

  1. พลังงาน (2561) http://www. thaibiotech.info/what-is-alternative-energy.php
  2. อังสนา พจน์ศิริ (2259) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในอาคารธุรกิจขนาดเล็ก. งานนิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56920291.pdf
  3. อนาคตโซลาร์รูฟท็อป (2560) http://www.bltbangkok.com/article/info/3/496
  4. เช็กสถานะ…พลังงานทดแทนที่ (ยัง) คุ้มค่าและน่าลงทุน? (2560) https://www.mmthailand.com/เช็กสถานะ พลังงานทดแทน)
  5. The Disadvantages of Solar Energy. (2016) https://www.renewableresourcescoalition.org/solarenergy-disadvantages/
  6. Disadvantages of solar energy. https://www.conserve-energyfuture.com/disadvantages_solarenergy.php

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...